Pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavino taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. „Laikrodis24.lt“ (toliau - Pardavėjas) internetinėje parduotuvėje (toliau - Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis „Laikrodis.lt“ prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės).

1.2. Klientas, naudodamasis ir pirkdamas svetainėje „Laikrodis24.lt“, patvirtina kad susipažino ir sutinka su Taisyklėmis.

1.3. Taisyklės yra laikomos sutartimi tarp kliento ir internetinės parduotuvės www.laikrodis24.lt (MB „Hesperija“).

1.4. Užsiregistravęs ir suformavęs užsakymą asmuo tampa Parduotuvės klientu (toliau - Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

1.6. Pirkti „laikrodis24.lt“ internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.7. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.6. punktu, turi teisę pirkti prekes „laikrodis24.lt“ internetinėje parduotuvėje.

1.8. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.9. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.

2. KLIENTO ASMENS DUOMENYS

2.1. Klientui užsakant prekes registracija nėra būtina, tačiau vykdant užsakymą būtina užpildyti prekių užsakymo formą, kurioje pateikiami visi pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, pristatymo būdas ir kiti prekės pristatymui būtini duomenys.

2.2. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

2.3. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami Kliento identifikavimui užsakant prekę, užsakytų prekių pristatymui.

2.4. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

3.1. Pardavėjo užsakymo patvirtinimas, išsiūstas elektroniniu paštu kurį Klientas nurodė prekių užsakymo formoje arba registracijos metu, Klientui pateikus užsakymą, prieš tai susipažinus ir sutikus su šiomis Taisyklėmis, yra prilyginamas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

3.2. Sutartis yra laikoma įvykdyta, kai Klientas atsiskaito už prekes ir jas gauna.

3.3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas, kurį gauna Klientas elektroniniu paštu, su jame nurodyta informacija.

3.4. Sutartis yra nutraukiama, kai užsakymas yra atšaukiamas vienos iš sutarties šalių arba kai Kliento pagrįstas reikalavimas grąžinti visus (dalį) už prekę sumokėtus pinigus, keisti prekę į tokią pat tinkamos kokybės prekę, per protingą laiką pašalinti prekės trūkumus arba atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas, jei pašalino pats ar trečiųjų asmenų padedamas, yra patenkinamas.

3.5. Kaskart pateikiant užsakymą sudaroma nauja pirkimo-pardavimo sutartis.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Prekių kainos nurodytos Eurais parduotuvėje yra galutinės, t.y. jose jau įskaičiuotas įstatymu numatytas 21% dydžio pridėtinės vertės mokestis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja suteikti teisingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes, tačiau neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Kliento padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

4.3. Apmokėjimas už prekes galimas tokiais būdais:

4.3.1. Naudojantis elektronine bankininkyste. Pasirinkus šį mokėjimo būdą pinigai įskaitomi į pardavėjo sąskaitą per 2-5 min.

4.3.2. Banko pavedimu. Pasirinkus šį mokėjimo būdą pinigai įskaitomi į pardavėjo sąskaitą darbo dienomis per 2-3 val po apmokėjimo.

4.4. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

4.5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 24 valandas, užsakymas atšaukiamas.

5. PREKIŲ UŽSAKYMAS

5.1. laikrodis24.lt“ internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai telefonu ar el. paštu nepriimami.

5.2. Suradę pageidaujamą prekę ir išsirinkę norimą dydį ir spalvą spauskite mygtuką "Į krepšelį". Po paspaudimo prekė bus nusiųsta į jūsų prekių krepšelį, o jūs toliau galite rinktis prekes.

5.3. Jei šiuo metu kažkurios prekės neturime, tada prie jos rašoma "Laikinai nėra". Tokiu atveju, jei yra galimybė, galite pasirinkti kitą prekę ar kitą spalvą.

5.4. Prekių kiekį krepšelyje visada galite matyti dešiniajame krašte viršuje, laukelyje "Krepšelis". Bet kuriuo momentu paspaudę ant "Krepšelis", galėsite pasitikslinti, kokios prekės jau yra Jūsų prekių krepšelyje. Jei nusprendėte vienos ar kitos prekės nepirkti, tada paspauskite šalia esantį ženklą „x“ ir prekė bus pašalinta iš krepšelio.

5.5. Užpildę Pirkėjo ir pristatymo informaciją, pasirinkę apmokėjimo būdą bei patvirtinę užsakymą „Užsakyti“, matysite kokia yra galutinė užsakymo suma.

6. PREKIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą, nurodyti tikslų savo telefono numerį.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes sekančią dieną nuo pranešimo gavimo, kad jam bus ryt pristatyta siunta. Pirkėjui nepriėmus ir/ar neatsiėmus siuntos ji vežama pakartotinai. Dėl pakartotinų pristatymų Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių pristatymų bus patirtos papildomos išlaidos.

6.4. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame DPD siuntų terminale, priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.

6.4.1. Pristatymas DPD Kurjeriu: Siunta, kurios suma viršija 60,00 Eur. pristatymas NEMOKAMAS. Siunta, kurios suma neviršija 60,00 Eur. Pristatymo kaina 3,00 Eur.

6.4.2. Pristatymas į DPD Pick up terminalą: Siunta, kurios suma viršija 60,00 Eur. pristatymas NEMOKAMAS. Siunta, kurios suma neviršija 60,00 Eur. Pristatymo kaina 1,00 Eur.

6.4.3. Siuntos siuntimo į Neringą kaina – 25,00 Eur.

6.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.8. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6.9. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. (Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos)

6.10. Kartu su užsakytomis prekėmis Klientas gauna ir sąskaitą faktūrą.

7. PREKIŲ GARANTIJOS

7.1. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos Prekės bendros savybės pateikiamos prie kiekvienos prekės esančiame Prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, jeigu Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių Prekių savybių dėl Kliento naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių. Taip pat pačių pakuočių išvaizda gali skirtis nuo vaizduojamų svetainėje.

7.3. Jūsų įsigytam laikrodžiui gamintojas suteikia dviejų metų tarptautinę garantiją. Garantijos laiko skaičiavimo pradžia laikoma ta diena, kurią prekė perduodama siuntų tarnybai. Garantija galioja tik tuo atveju, jei yra pateikiama sąskaita faktūra.

7.4. Nemokamas garantinis remontas atliekamas gedimams, kurie galėjo atsirasti dėl gamyklinio broko ar nekokybiškų medžiagų panaudojimo. Gedimų priežastis nustato oficialaus atstovo garantinio serviso meistras. Atskirais atvejais, jei laikrodžio negalima pataisyti vietoje, jis siunčiamas į gamyklą. Jei gedimo ar gamyklinio broko negalima pašalinti per protingą terminą, laikrodis gali būti keičiamas kitu.

7.5. GARANTIJA NETAIKOMA:

Apyrankės gedimams;

Sudaužytam, subraižytam ar įskilusiam stiklui;

Laikrodžio korpuso, karūnėlės gedimams;

Maitinimo elementams;

Jei laikrodis buvo sugadintas dėl nelaimingo atsitikimo

Natūralaus nusidėvėjimo atveju;

Jei laikrodis buvo sugadintas dėl neatsargaus ir neatsakingo elgesio.

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1. Klientui parduotos Prekės keičiamos abra grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

8.2. Norėdamas grąžinti ar pakeisti kokybišką prekę, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Prieš išsiunčiant netinkamas prekes būtina informuoti Pardavėją el. paštu ir užpildyti specialią prekių keitimo – grąžinimo formą, nurodant joje grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Prėkė turi būti pristatyta adresu Gabijos g.9-44 LT-06105 Vilnius.

8.3. Nepatikusių prekių grąžinimo atveju, pristatymo mokestį turi mokėti Klientas. Grąžinamų nekokybiškų prekių siuntinio pristatymo išlaidas padengia Pardavėjas.

8.4. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

8.4.1. prekė yra nesugadinta, nebuvo naudota ir yra prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

8.4.2. grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos, kaip buvo gauta iš Pardavėjo;

8.4.3. grąžinama originali pakuotė negali būti pažeista, ant jos negalima rašyti savo ar gavėjo adreso; pakuotės negalima plėšyti ir kitaip pažeisti originalią išvaizdą.

8.4.4. Kartu su grąžinama preke turėsite pateikti užpildytą, mūsų atsiūstą, prekių grąžinimo dokumentą.

8.4.5. Perduodant prekę kurjeriui, originalią pakuotę reikia įdėti į papildomą dėžutę, kad transportavimo metu ji išliktų nepažeista ir išsaugotų originalią prekinę išvaizdą. Tais atvejais kai grąžinama pakuotė būna suplėšyta ar kitaip pažeista - grąžinimo priimti negalėsime.

8.4.6. Prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami, jei prekės trūkumų atsirado dėl to, kad klientas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles.

8.4.7. Pirkėjui grąžinus 8.2. punkte nurodytais terminais, Pardavėjas per 5d įsipareigoja informuoti Klientą, ar prekė atitiko keitimo/grąžinimo kriterijus. Jei keičiama/grąžinama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus. Pinigai bus pervesti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo gaminio ir tvarkingų grąžinimo dokumentų gavimo dienos.

8.4.8. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Klientas

9. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

9.1. Klientas įsipareigoja: naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų, neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui, taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti už su Pardavėju už nupirktas Prekes, pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti bei susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.

9.2. Pardavėjas turi teisę: bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą; pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas; Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis; anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas vėluoja atsiskaityti, užsakydamas Prekes arba užsakymas yra pateiktas netikslus ar neteisingas.

9.3. Pardavėjas įsipareigoja: parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą; parduoti Prekes kartu ir pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis; suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę; taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.

9.4. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

9.5. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.

9.6. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

9.7. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Griežtai draudžiama be parduotuvės raštiško leidimo kopijuoti ar kitaip platinti „laikrodis24.lt“ esančią informaciją.

10.2. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.

10.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, ginčai nagrinėjami teisme. Visos šioje internetinėje svetainėje išdėstytos mintys ir aprašymai yra autorių nuomonė arba gamintojų apibendrinta informacija.